headerphoto

 

Stowarzyszenie Alba-Julia

Alba-Julia


Stowarzyszenie pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz. Jednoczy ludzi chorych, ich rodziny, przyjaciół oraz lekarzy.

Z inicjatywy pacjentów, leczonych w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpoczęto starania o zjednoczenie wszystkich chorych w Polsce. W październiku 2005 zebrała się grupa inicjatywna, w celu założenia stowarzyszenia, o zasięgu ogólnopolskim, jednoczącego zarówno chorych, jak i ludzi którzy chcą im pomagać. W lutym 2006 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji naszego Stowarzyszenia.
Celem stowarzyszenia ALBA JULIA jest integracja pacjentów, konsolidacja działań w zakresie ochrony zdrowia, terapii, rehabilitacji chorych. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Chcemy być prężną siłą, która nie tylko przybliży problemy nękające chorych lekarzom i społeczeństwu, ale również przybliży niepełnosprawnych do społeczeństwa i pozwoli im funkcjonować w sprzyjającej atmosferze, bez wzbudzania niepotrzebnej sensacji. Chcemy roztoczyć opiekę nad chorymi dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Chcemy mieć wpływ, stymulować rozwój badań naukowych, które pozwolą leczyć nieuleczalne dotychczas choroby, albo przynajmniej dać nadzieję.
List przewodni do chorych na Recklinghausena. >>>


genomedSpecjalna zniżka na badania w kierunku NF1 >>Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates